Kapitola č.6

Baroko v evropské literatuře

Otevřete si knihu Odmaturuj z literatury TESTY na straně 40.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.